Komunikat

Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianamidyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniemdotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenówpodczas pracy. Wniosek...