Kampania społeczna “Mam czas rozmawiać” na 2018

Krajowe Centrum ds. AIDS informuje że
w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,
organizuje Kampanie społeczną o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, skierowaną do rodziny wielopokoleniowej.

PLAKAT

Informacja prasowa 2018