Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu ph. „Wyśpiewaj mi zdrowie”

W związku z licznymi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach obchodów
100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu
przy wsparciu Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu planuje
w dniu 26 listopada 2019r. przeprowadzić
Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu ph. „Wyśpiewaj mi zdrowie”
kierowany do wszystkich przedszkoli powiatu żywieckiego.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty
oraz Burmistrza Miasta Żywca Antoniego Szlagora.

Celem przedsięwzięcia jest:
– wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia,
– wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej,
– nabycie określonych umiejętności
– przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych,
co bezpośrednio wiąże się z założeniami wojewódzkiego projektu edukacyjnego
ph. „Klub Zdrowego Przedszkolaka” na rok szkolny 2019/2020.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Przedszkola do udziału w Konkursie.