Konkurs dla szkół średnich – ph. “Młodość bez nałogów”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu serdecznie zaprasza uczniów szkół średnich powiatu żywieckiego do wzięcia udziału w Konkursie  na najlepszy plakat z hasłem promującym życie bez nałogów
ph. “Młodość bez nałogów” w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Celem konkursu jest:
– propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów – narkotyków (w tym dopalaczy),
alkoholu i tytoniu;
– kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich;
– kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie,
w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

“Młodość bez nałogów”