„Skąd się biorą produkty ekologiczne” – nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli

„Skąd się biorą produkty ekologiczne?” – to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W tym roku przeprowadzana zostanie pilotażowa edycja.
Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.
Główne założenie programu:
🔸 zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
🔸 kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
🔸 propagowanie zdrowego stylu życia,
🔸 zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Więcej informacji:
https://gis.gov.pl/kampania/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne-nowy-ogolnopolski-program-edukacyjny-dla-przedszkoli/


Na stronie można pobrać publikację dla dzieci „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.
Zachęcamy również do obejrzenia filmu animowanego oraz scenariusza lekcji dla nauczycieli. Link do filmu poniżej: https://www.youtube.com/watch?v=7_2NNcSqu5w