INFORMACJA dotycząca dezynfekcji wentylacji i klimatyzacji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu przekazuje do wykorzystania opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020r. (znak: B-BK-547-47/20), dotyczącą koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.