Ostrzeżenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Żywcu informuje, że nie wysyła odpłatnie żadnych materiałów szkoleniowych do podmiotów leczniczych i innych obiektów, placówek.

Wszelkie materiały szkoleniowe, w tym w ramach realizowanych programów edukacyjnych przekazywane są bezpłatnie.