KOMUNIKAT dla mieszkańców powiatu żywieckiego.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o utrzymujących się wysokich stężeniach zanieczyszczeń pyłowych między innymi w Kotlinie Żywieckiej. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum;  Zanieczyszczenie powietrza – według WIOŚ – może być groźne szczególnie dla osób cierpiących z powodu przewlekłych chorób serca (jak niewydolność serca czy choroba wieńcowa) i chorób układu oddechowego (jak astma czy przewlekła choroba płuc). Narażone są także osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Bieżące informacje o stopniu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach :monitoring.katowice.wios.gov.pl i powietrze.katowice.wios.gov.pl