Oddział Laboratoryjny

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żywcu posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.  – Zakładka

W skład Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żywcu wchodzą następujące sekcje:

Sekcja Badań Żywności i Przedmiotów Użytku

Sekcja Przygotowywania Szkła Laboratoryjnego

Sekcja Przygotowywania Podłoży

Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakaże

Sekcja Badań Środowiska Pracy

Sekcja Badań Wody