Dopalacze, Wypalacze – Groźne narkotyki

Ze względu na obserwowanie niezwykle niepokojącego zjawiska nadmiernego korzystania                  z dopalaczy przez młodzież, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny od 2010 roku prowadzi systematycznie wzmożone działania edukacyjne pod hasłem: Dopalacze – Wypalacze – Groźne narkotyki.

Celem akcji jest profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku młodzieży, podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych  oraz zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania z dopalaczy.

Akcja realizowana jest w ośrodkach wypoczynku letniego oraz w szkołach w trakcie trwania roku szkolnego, a odbiorcami działań są uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych a także uczniowie szkół średnich.

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach