Wojewódzki projekt pn. „Klub zdrowego przedszkolaka”

Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

Organizator: Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Grupa docelowa:

 • dzieci przedszkolne
 •  rodzice i opiekunowie dzieci

Koordynatorzy i realizatorzy:

 • nauczyciele przedszkolni, pielęgniarki szolne

Materiały pomocnicze, informacyjno-edukacyjne:

 • plakat „Żywienie na wagę zdrowia”,
 • plakat „Szkoła czystych rąk”,
 • ulotka zasady zdrowego żywienia oraz nowa piramida zdrowego żywienia
  i aktywności fizycznej,
 • plakat „Grypo nie chcemy cię w naszym domu” (wersja elektroniczna – płyta CD),
 • kolorowanka z Dinkiem (wersja elektroniczna – płyta CD),
 • piosenka o Dinku i linia melodyczna – płyta CD,
 • materiały pomocnicze (wersja elektroniczna – płyta CD) : prezentacja pt. „Klub zdrowego przedszkolaka”(jako propozycja przeprowadzenia zajęć do ewentualnego wykorzystania), ulotka dla rodziców wraz z quizem, krzyżówka, kolorowanki,
 • bajka „Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana” w wersji elektronicznej PDF oraz audiobook (płyta CD)

Założenia programu:

 • zwrócenie szczególnej uwagi na walory odżywcze i zdrowotne owoców, warzyw oraz mleka                  w diecie dzieci,
 • podkreślenie właściwości zdrowotnych codziennego picia odpowiedniej ilości wody,
 • zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania,
 • budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk,
 • nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk,
 • zapoznanie dzieci z tematem bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych,
 • rozróżnianie dymów, ich źródeł oraz właściwości niekorzystnych dla zdrowia

Działania projektowe mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Projekt realizowany jest w placówkach przedszkolnych województwa śląskiego od roku szkolnego 2017/2018.

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach