Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Organizator: Krajowe Centrum ds. AIDS – agenda Ministra Zdrowia

Grupa docelowa:

  • uczniowie szkół średnich, studenci
  • personel, pacjenci podmiotów leczniczych
  • kobiety w ciąży lub planujące macierzyństwo
  • osoby dorosłe (w wieku 18-39 lat) zmieniające często partnerów seksualnych, podejmujące ryzykowne zachowania seksualne

Realizatorzy:

– nauczyciele szkół średnich

Założenia programu:

  • wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób aktywnych seksualnie
  • zmniejszenie poziomu zachowań ryzykownych poprzez zmianę postaw i zachowań zdrowotnych ludzi młodych
  • zwiększenie i integracja działań mających na celu zapobieganie zakażeniom HIV, w tym poszerzenie oferty informacyjnej dostosowanej do potrzeb indywidualnego odbiorcy
  • zapewnienie odpowiedniego dostępu do edukacji i usług diagnostycznych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz leczenia RTV
  • promowanie bezpłatnych i anonimowych testów w kierunku zakażenia wirusem HIV ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w wieku prokreacyjnym, w tym kobiet w ciąży lub planujących macierzyństwo

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjno – prewencyjną w obszarze profilaktyki pierwszorzędowej w oparciu o Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV  i Zwalczania AIDS. W ramach Programu prowadzone są kampanie społeczne skierowane do ogółu społeczeństwa.

Więcej informacji pod adresem:
https://aids.gov.pl/

Źródło: Krajowe Centrum ds. AIDS – Agenda Ministra Zdrowia