„PODSTĘPNE WZW”- profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C

      Organizatorzy, partnerzy:

      Organizatorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

       oraz  Fundacja Gwiazda Nadziei.

      Grupa docelowa: uczniowie szkół średnich

      Realizatorzy: nauczyciele, pedagodzy szkolni

      Materiały edukacyjne:

Poradnik metodyczny profilaktyki zakażeń HBV i HCV

Zakładka WZW

Prezentacja

      Założenia programu:

      Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół średnich wiedzy na temat

      wirusowego zapalenia  wątroby typu B i C; przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia

      HBV i HCV; uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie; pobudzenie do

      refleksji nad odpowiedzialnością dot. zachowań zdrowotnych własnych i innych ludzi.

Więcej informacji na stronie:
www.gwiazdanadziei.pl

      Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach