Ogólnopolski program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

Organizatorzy:

-Główny Inspektorat Sanitarny

-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Grupa docelowa:

 •  dzieci przedszkolne (5-6 letnie)
 •  nauczyciele przedszkolni
 •  rodzice i opiekunowie dzieci

Koordynatorzy i realizatorzy:

 • nauczyciele przedszkolni

Materiały:

 • publikacja pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne” dla dzieci
 • 12 minutowy film animowany pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne” dla dzieci
 • scenariusz zajęć dla nauczycieli
 • film z lekcją pokazową (do wykorzystania podczas szkolenia dla nauczycieli)

webinaria #po1profilaktyka*:

 • dla Rodziców pt. „Jak prowadzić dziecko ku zdrowiu”

Informacje dla rodziców

 • dla nauczycieli/opiekunów pt.: „Jak skutecznie prowadzić edukację zdrowotną?”

Informacje dla nauczycieli

Wszystkie materiały są dostępne na stronie internetowej GIS, w zakładce Oświata-Edukacja-Programy Edukacyjne          
https://gis.gov.pl/kategoria/oswiata/edukacja/programy-edukacyjne/

Założenia programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Więcej informacji pod adresem:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne-nowy-ogolnopolski-program-edukacyjny-dla-przedszkoli/

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny