„SMAK ŻYCIA CZYLI DEBATA O DOPALACZACH” – program profilaktyki uniwersalnej

Partnerzy i organizatorzy: Organizatorem jest Śląski Państwowy Inspektor Sanitarny,  autorstwa prof. Krzysztofa Wojcieszka powstał z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Grupa docelowa: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych

Realizatorzy: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni

Materiały edukacyjne:

płyta CD

Założenia: Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

Program bazuje na metodach aktywizujących, a jego zaletą jest uniwersalność, elastyczność oraz prostota zastosowania. Odpowiednio skonstruowany scenariusz umożliwia realizatorom skuteczną realizację programu.

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach