Sekcja Badań Żywności i Przedmiotów Użytku

tel. 33 861 21 37/ wew. 23 (badania mikrobiologiczne)

tel. 33 861 21 37/ wew. 12 (badania fizykochemiczne i sensoryczne)

Sekcja Badań Żywności i Przedmiotów Użytku wykonuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne
i sensoryczne żywności. Sekcja wykonuje badania w ramach ustawowego nadzoru oraz na zlecenie klientów. Zakres badań objętych akredytacją zawarty jest w certyfikacie nr AB 518 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres badań

  • wykrywanie obecności: Salmonella, bakterii z grupy coli, Listeria monocytogenes, gronkowców koagulazo-dodatnich
  • oznaczanie liczby metodą płytkową: Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Bacillus cereus, pleśni i drożdży, Listeria monocytogenes, gronkowców koagulazo-dodatnich, liczby drobnoustrojów, bakterii z grupy coli
  • oznaczanie: azotanów i azotynów, wilgotności, kwasowości, zawartości suchej masy
  • wykrywanie obecności: szkodników i ich pozostałości, zanieczyszczeń fizycznych
  • badania sensoryczne