Sekcja Badań Środowiska Pracy

Sekcja Badań Środowiska Pracy wykonuje badania czynników chemicznych i fizycznych
w środowisku pracy. Sekcja wykonuje badania w ramach ustawowego nadzoru oraz na zlecenie klientów. Zakres badań objętych akredytacją zawarty jest w certyfikacie nr AB 518 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wykonywane badania czynników chemicznych i fizycznych w środowisku pracy.

Badania akredytowane:

  • pobieranie próbek w środowisku pracy w celu oznaczenia substancji chemicznych, rozpuszczalników oraz olejów mineralnych*
  • stężenie pyłu całkowitego i respirabilnego metodą filtracyjno-wagową
  • zawartość tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu analizatorem gazów
  • hałas słyszalny
  • natężenie oświetlenia
  • drgania mechaniczne

Badanie nieakredytowane – objęte systemem zarządzania:

  • hałas w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

* oznaczenie substancji chemicznych, rozpuszczalników oraz olejów mineralnych w pobranych próbkach wykonywane jest przez dostawcę usług zewnętrznych w zakresie badań w akredytowanych laboratoriach