Kontakt za pomocą ePUAP

 

Podmioty realizujące zadania publiczne zobowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl .

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu.

Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach:
.doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów. W ramach usługi centralnej
„Pismo ogólne” można dołączać pliki do 500 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do
Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu:

Profil Urzędu na platformie ePUAP  pssezywiec
Skrytka  pssezywiec/skrytkaESP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

  1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:
    http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
  2. Następnie klikamy: Załatw sprawę
  3. W polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy: pssezywiec
  4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką)

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/udostepnianie-informacji-publicznej-na-wniosek/pssezywiec

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie
imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo.

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny,
jak i jego darmowy odpowiednik, czyli Profil Zaufany ePUAP.
Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.

Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie: Strona główna ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Znajdź punkt potwierdzający.

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych:
Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.