Kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu

 ul. Krasińskiego 3, 34-300 Żywiec

 tel. 33 861 21 37, 33 866 67 72

fax. 33 866 67 73

telefon alarmowy: 605 538 283

(telefon alarmowy poza godzinami urzędowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym)

e-mail : psse.zywiec@pis.gov.pl adres strony: www.psse.zywiec.pl

godziny pracy  poniedziałek – piątek od 7.00 do 14.35

opłaty w kasie  poniedziałek – piątek od 7.30 do 13.15

(budynek główny PSSE – parter)

Sekcja Epidemiologii:

tel. 33 861 21 37 (wew. 27)

 Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska:

tel. 33 861 21 37 (wew. 13)

Sekcja Higieny Pracy:

tel. 33 861 21 37 (wew. 19)

 Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

tel. 33 861 21 37 (wew. 28)

 Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

tel. 33 861 21 37 (wew. 20)

 Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży:

tel. 33 861 21 37 ( wew. 19)

 Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

tel. 33 861 21 37 (wew.16)

Laboratorium

tel. 33 861 21 37 (wew.25)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Zakładka

Kontakt ze Stacją za pośrednictwem ePUAP
Zakładka

 Mapa dojazdu