Informacja dla przedsiębiorców

Wprowadzając do obrotu produkty objęte obowiązkiem powiadamiania  w trybie art. 29 ust. 1 ustawy
z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności:

Nowy elektroniczny system powiadamiania:

Korekta i uzupełnianie dokumentacji dotyczącej składanych powiadomień: