VII edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia “Trzymaj Formę!”

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu informuję że w ramach realizacji
XII edycji  ogólnopolskiego programu “Trzymaj Formę!” GIS oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
zamierzają przeprowadzić VII edycję Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia “Trzymaj Formę!”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas  VII szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży szkolnej.

Załączniki:

Regulamin_Konkursu_2017_2018_projekt_12_09_2017
Zał nr 1 program merytoryczny_projekt_31_07_2017
Zał nr 2 wykaz literatury_projekt_31_07_2017
Zał nr 3 postępowanie Komisji Konkursowej_projekt_31_07_2017
Zał nr 4 Harmonogram_konkursu_projekt_31_07_2017BS_MT
Zał nr 5 funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego 12_09_2017
Zał nr 6 wykaz danych teleadresowych WSSE_projekt_31_07_2017
Zał nr 7 zgoda rodzicow_projekt_31_07_2017