Program Edukacyjny “KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczynamy w powiecie żywieckim realizacje projektu pn. “Klub  Zdrowego Przedszkolaka”.

Również rusza konkurs na najlepsze przedstawienie “Jak wstąpić do Klubu zdrowego Przedszkolaka”(informacja w załącznikach).

W załącznikach, materiały do pobrania:

Plan działań edukacyjnych – dla nauczyciela – Klub Zdrowego Przedszkolaka
Regulamin konkursu
Do regulaminu zał. 2 – oświadczenie uczestnika konkursu
Tabela – zgłoszenie placówki do udziału w programie
Druk – sprawozdanie dla koordynatora placówki