Bezpieczne Ferie

Celem akcji jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego.

Głównym celem akcji jest:

  • zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych województwa,
  • zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,
  • zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,
  • podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku zimowego.

Podczas ferii zimowych pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego przeprowadzają kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku w trakcie ich trwania.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku

w województwie śląskim.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod adresem internetowym: www.wypoczynek.men.gov.pl  dostępna jest ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, w której możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku na terenie województwa śląskiego.

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach