Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu.

Ogólnopolska kampania społeczna realizowana w ramach „Profilaktycznego programu

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Kampania skierowana jest do  kobiet w wieku prokreacyjnym, ciężarnych oraz ich rodzin 

 i bliskich.  Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.

 Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach