Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Kampania społeczna „Zaszczep w sobie chęć szczepienia” realizowana jest w ramach Projektu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły – zdrowa rodzina”.

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania wielu chorobom zakaźnym. Szczepiąc się można wyeliminować wiele chorób zakaźnych, zmniejszając tym samym liczbę powikłań oraz zgonów z ich powodu. W związku z tendencją do zmniejszenia się liczby osób poddających się szczepieniem ochronnym należy podjąć działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie zaufania do korzyści wynikających z profilaktyki chorób zakaźnych, głównie poprzez poddawanie się szczepieniom zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

Grupa docelowa:

Ogół społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem: rodziców dzieci w wieku 0-3 oraz dzieci przedszkolnych, studentów uczelni wyższych,  osób starszych, osób podróżujących.

Cel interwencji:

  • podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat znaczenia szczepień                                 w profilaktyce chorób zakaźnych,
  • wzrost świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych,
  • zwiększenie liczby osób poddających się szczepieniom profilaktycznym (obowiązkowym i zalecanym).

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach