Ogólnopolski program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pn. „Bieg po zdrowie”

Organizatorzy i partnerzy:

Główny Inspektorat Sanitarny

– dr Kamila Bargiel-Matusiewicz (Uniwersytet Warszawski)

– mgr Rafał Dziurla (Uniwersytet Warszawski)

Honorowe Patronaty:

-Minister Edukacji Narodowej

-Ministerstwo Zdrowia

-Rzecznik Praw Dziecka

Grupa docelowa:

  • uczniowie klasy IV szkoły podstawowej

Koordynatorzy i realizatorzy:

  • nauczyciele, pedagog, pielęgniarka szkolna

Materiały:

Zeszyt ćwiczeń dla uczniów

Plakaty

Ulotka informacyjna dla rodziców

Filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli

Założenia programu:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście                      szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Program powinien angażować nie tylko środowisko szkolne ale i domowe uczniów oraz całe społeczności lokalne.

Więcej informacji pod adresem:
https://gis.gov.pl/oswiata/bieg-po-zdrowie-nowy-program-antytytoniowej-edukacji-zdrowotnej/

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny