Ogólnopolski program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pn. „Czyste powietrze wokół nas”

Organizator: Główny Inspektorat Sanitarny

Honorowe Patronaty:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu

Rzecznik Praw Obywatelskich

Na poziomie krajowym honorowy patronat nad programem objęli:

Minister Edukacji Narodowej
Rzecznik Praw Obywatelskich
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu

Grupa docelowa: dzieci w wieku 5 – 6 lat

Realizatorzy:

  • nauczyciele przedszkolni, pielęgniarka szkolna

Materiały:

Podręcznik wraz z materiałami edukacyjnymi,

Kolorowanka

Założenia programu:

– zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:

  1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Więcej informacji pod adresem:
https://gis.gov.pl/oswiata/czyste-powietrze-wokol-nas-program-edukacyjny-dla-przedszkolakow/

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny