„ZNAMIĘ ! ZNAM JE?”- czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry.

 Organizatorzy, partnerzy:

 Patronat honorowy nad programem edukacyjno-informacyjnym „Znamię! Znam je?” objęła
Minister Edukacji Narodowej. Kampania powstała z inicjatywy Akademii Czerniaka, która jest sekcja naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Patronat nad  działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

Grupa docelowa: uczniowie szkół średnich, społeczność lokalna

Realizatorzy: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni

Materiały:

 Poradnik dla nauczyciela

 Plakat Znamię! Znam je?

 Ulotka Znamię! Znam je?

Założenia: wzrost wiedzy i jej usystematyzowanie społeczności lokalnej w tym szczególnie

 młodzieży o negatywnych skutkach

 W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki. Czerniak stanowi tylko 6% wszystkich nowotworów skóry, ale aż 80% chorych na czerniaki umiera z tego powodu. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat. Wpływ na tę sytuację ma między innymi zmiana zachowań Polaków, w tym nadmierne opalanie, oddawanie się kąpielom słonecznym bez właściwej ochrony a także korzystanie z solariów, szczególnie przez osoby w młodym wieku.

Z przeprowadzonych przez TNS OBOP badań wynika, że 76% Polaków deklaruje, że wie co to jest czerniak i jest to wzrost aż o 11 punktów procentowych w stosunku do badań z 2011 roku. Coraz więcej osób deklaruje też, iż niepokojące znamiona poddałoby kontroli specjalisty. W 2013 r. niepokojąca zmiana spowodowałaby wizytę u lekarza 72% osób, podczas gdy w 2011 r. lekarza odwiedziłoby 68%. Jednocześnie 14% badanych w 2013 r. w ogóle nie zwraca uwagi na znamiona a 32% deklaruje, że nie ma żadnych podejrzanych zmian. Liczby te praktycznie pozostają bez zmian w stosunku do 2011 r. Bardzo niepokjący jest fakt, iż blisko połowa badanych (46%) w 2013 roku Polaków uznała, że nie posiada znamion, które należy obserwować i tym samym nie obserwuje skóry lub w ogóle nie zwraca na nie uwagi. Tymczasem groźne znamię może pojawić się w każdej chwili na każdej skórze. Akademia Czerniaka powstała z inicjatywy środowiska medycznego i pacjentów mającej na celu upowszechnienie wiedzy o czerniaku. Poprzez popularyzację profilaktyki, prezentowane są skuteczne metody zabezpieczania się przed tym nowotworem skóry.

W ramach programu Akademia Czerniaka przygotowała konspekt lekcji edukacyjnej o czerniaku dla nauczycieli, tak aby mogli oni przeprowadzić lekcję w swojej klasie. Z kolei uczniowie, dzięki specjalnie przygotowanemu filmikowi oraz materiałom informacyjnym (ulotki, plakaty) dowiedzą się, jak prawidłowo sprawdzać skórę i uchronić się przed czerniakiem.

Więcej informacji na stronie:
www.akademiaczerniaka.pl 
www.facebook.com/znamieznamje

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach