„Trzymaj Formę!”

Program propagujący zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu:
propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną

Organizatorzy, partnerzy: Program zainicjowany został przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Honorowe Patronaty nad realizacją programu w województwie śląskim objęli:
– Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
– Rektor Akademii Wychowania Fizycznego

Grupa docelowa:
uczniowie szkół podstawowych, klasy (V-VIII), rodzice, opiekunowie

Realizatorzy: dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna, pielęgniarki szkolne, oraz osoby odpowiedzialne za przygotowywanie posiłków w szkołach, władze lokalne.

Materiały edukacyjne:
1. Poradnik dla nauczycieli
2. Broszura dla uczniów
3. Ulotka dla rodziców 1
4. Ulotka dla rodziców 2
5. Plakat z talerzem zdrowia

Założenia programu: celem programu “Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 Młodzież szkolna powinna mieć zapewniony dostęp do zróżnicowanych pod względem odżywczym produktów, takich jak np. owoce, warzywa, produkty mleczne, soki, wody. Niezbędne jest rozszerzenie dotychczasowego asortymentu sklepików szkolnych.
 Decyzje konsumenckie młodzieży powinny być oparte przede wszystkim na świadomym wyborze i odpowiedzialności indywidualnej opartej na rzetelnej wiedzy.
Realizacja programu odbywa się metodą projektu, dzięki której uczniowie wspólnie

z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym opracowują ciekawe, a przede wszystkim wiarygodne dla młodzieży, metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinie.

Strona internetowa programu “Trzymaj Formę!” 
www.trzymajforme.pl

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach