Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń

Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń

Przed rozpoczęciem badań należy uiścić opłatę w kasie od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 13.15 (budynek główny PSSE – parter)

Przyjmowanie próbek kału od
poniedziałku do środy w godzinach 800 –11 00 (budynek Laboratorium)

Wydawanie wyników i pojemników na kał od
poniedziałku do piątku w godzinach 800 –1100 oraz 1300 –14 00

W godzinach 1300 –14 00 należy dzwonić na domofon w pozycji Sekcja Chorób Zakaźnych i Zakażeń (pierwszy przycisk po lewej stronie)

Cennik wykonywanych badań:

cennik-05.10.2020

Numer konta do płatności za badania: 41 1010 1212 0055 9722 3100 0000