O Stacji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu:

mgr inż. Marta Micor


Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1. higieny środowiska,
2. higieny pracy w zakładach pracy,
3. higieny procesów nauczania i wychowania,
4. higieny wypoczynku i rekreacji,
5. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

– w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Struktura organizacyjna

Statut Stacji PSSE w Żywcu
Statut PSSE w Żywcu 2018 r.
Statut PSSE w Żywcu 2017 r.
Statut PSSE w Żywcu 2012 r.

Regulamin Stacji PSSE w Żywcu
Regulamin Organizacyjny PSSE Żywiec

Ocena Powiatu Żywieckiego
Ocena powiatu za 2018 r.
Ocena powiatu za 2016 r.

Więcej informacji

BIP – PSSE Żywiec